Air Dryer เครื่องทำลมแห้ง คือเครื่องที่ใช้ทำงานควบคู่ไปกับ Air Compressor หรือ เครื่องปั๊มลม มีหน้าที่หลักในการลดปริมาณน้ำและความชื้นที่ปนมาในระบบลมอัด เพื่อให้ได้ลมที่สะอาดปราศจากความชื้นเพื่อนำไปใช้งานต่อได้อย่างสมบูรณ์  หลักการทำงานและประโยชน์ของเครื่องทำลมแห้ง โดยปกติลมที่ถูกผลิตจากเครื่องปั๊มลมนั้นจะมีน้ำและความชื้นปะปนมาด้วย เมื่อต้องการนำลมไปใช้งาน เครื่องจักรทั่วไปจะไม่ต้องการน้ำ ละอองน้ำ หรือ ความชื้นปะปนมากกับลม และตัวกรองลม (Air Filter)ทั่วไปแล้วจะไม่สามารถกรองน้ำและความชื้นได้เครื่องทำลมแห้งจึงเป็นตัวที่จะช่วยนำน้ำหรือความชื้นให้เกิดการควบแน่นด้วยน้ำยาทำความเย็นหรือเม็ดสารดูดความชื้นแล้วระบายน้ำออกมา ทำให้ได้ลมที่มีความแห้งและบริสุทธิ์

ทำไมจึงต้องมี  เครื่องทำลมแห้ง

เครื่องทำลมแห้ง มีหน้าที่ดูดความชื้นจากลมที่ผลิตมาจาก เครื่องอัดลม หรือ ปั๊มลม ก่อนที่จะนำไปใช้ในการผลิตหรือใช้งานต่างๆ เผื่อไม่ให้เกิดน้ำในระบบก่อนนำไปใช้ เครื่องทำลมแห้งจะลดอุณหภูมิลมที่มาจากเครื่องอัดลมให้อยู่ที่ 2-10 องศาเซลเซียส เครื่องทำลมแห้งจะมีสารทำความเย็นในการควบแน่นความชื้นที่อยู่ในลมให้กลายเป็นของเหลว แล้วทำการระบายออกมา การเลือกเครื่องทำลมแห้งนั้นต้องดูจากอัตราการผลิตลมของเครื่องอัดลมว่าสามารถผลิตได้ปริมาณเท่าไร่ และต้องคำนึงถึงอุณหภูมิและความชื้นของสถานที่ติดตั้ง ซึ่งจะมีผลต่อการทำความเย็นของเครื่องทำลมแห้งด้วย โดยแต่ละยี่ห้อจะมีค่าสัมประสิทธิ์(Coefficient) หรือ ค่าแฟคเตอร์(Factor) ที่ใช้ในการคำนวณเพื่อเลือกรุ่นเครื่องทำลมแห้งที่ต่างกัน โดยในการติดตั้งส่วนใหญ่จะติดตั้งเครื่องทำลมแห้งในระบบลมหลังจากที่ลมได้พักจากถังพักลมมาแล้ว ถังพักลมจะช่วยลดอุณหภูมิของลมได้ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการลดภาระของเครื่องทำลมแห้ง

นอกจากนี้เพราะลมที่ได้จาก Air Compressor(เครื่องปั๊มลม) โดยตรงนั้นเป็นลมที่มีความชื้นอิ่มตัว 100% ซึ่งความชึ้นที่มีอยู่ในลม จะเกิดเป็นหยดน้ำภายในระบบลมของเรา เมื่อมีอุณหภูมิลดลงหยดน้ำและลมชื้นนี้จะสร้างความเสียหายให้กับระบบลมของเราได้ แถมยังมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายกับสินค้าของเราอีกด้วย

Air Dryer เครื่องทำลมแห้ง  : มี 2 ประเภท คือ

  1. Refrigerated :(เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น)

เครื่องทำความเย็น ประเภทนี้ จะทำงานโดยลมที่เข้ามาจะถูกแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับน้ำยาทำความเย็น ซึ่งจะทำให้ความชื้นที่อยู่ในลมกลั่นตัวออกเป็นน้ำ และถูกระบายทิ้งโดย

ลมที่ผ่านกระบวนการนี้ จะมีสถานะเป็นลมที่แห้ง ออกจาก เครื่องทำลมแห้ง

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น นั้น เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป จำเป็นต้องติด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำและน้ำมันที่เกิดจากปั๊มลมเข้าไปใน Process การทำงานของเครื่องจักร. เครื่องทำลมแห้งแบบนี้จึงเหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องการลมแห้งสะอาดปานกลาง

คุณสมบัติของเครื่องทำลมแห้งแบบใช้สารทำความเย็นได้แก่

  • ทำความเย็นได้ที่จุดน้ำค้าง (Dew point) 2 ถึง 10 องศาเซลเซียส
  • มีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
  • ประหยัดพลังงาน

อย่างไรก็ตามเครื่องทำลมแห้งระบบสารดูดความเย็นนี้ อาจไม่เพียงพอหากโรงงานต้องการลมที่แห้งสะอาดในการผลิตงาน เนื่องจาก ลมที่ออกมานั้น ยังมีความชื้นอยู่ และเมื่อ ลมนั้นเดินทางไปตามท่อ ก็จะเกิดภาวะกลั่นตัว (Condensed) ทำให้เกิดหยดน้ำ หรือไอน้ำได้

ดังนั้นหากโรงงานต้องการลมที่แห้งสะอาด เป็นพิเศษ จึงควรเลือกใช้เครื่องทำลมแห้งระบบเม็ดสาร ที่สามารถช่วยดูดซึมความชื้นในอากาศได้

2.Desiccant Air Dryer : (เครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น)

เป็นอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัดให้มีความแห้งสะอาดมากเป็นพิเศษสามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำา ความชื้นในระบบดังกล่าวข้างต้นได้เด็ดขาดเนื่องจากสามารถทาค่า dew point ได้ถึง -40C รับประกันความแห้งสะอาดของลมอัดได้ถึง 99% ปัญหาที่เกิดจากลมอัดจะหมดไปแน่นอน และสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้

ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้าหนักเบา ติดตั้งได้ง่าย จะติดตั้งเฉพาะหน้างานหรือเฉพาะจุดได้เลย มีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมของแต่ละงานตั้งแต่ 10 CFM ขึ้นไป

การทำงานของเครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น

เครื่องทำลมแห้ง ประเภทนี้ จะทำงานโดยลมที่ได้จากเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม จะไหลมาตามทางเข้าและวิ่งผ่านเม็ดสารดูดความชื้น (Desiccant Beads) ลมแห้งที่ได้บางส่วนจะถูกส่งออกไปสู่กระบวนการผลิต และบางส่วนจะถูกส่งผ่านไปยังเม็ดสารดูดความชื้นที่อิ่มตัวแล้วเพื่อฟื้นฟูสภาพ (Regenerated) โดยการใช้ลมแห้งที่มีค่า  pressure dew point ติดลบในการไล่ความชื้นออกจากเม็ดสารดังกล่าว

หลังจากมีการฟื้นฟูสภาพ  (Regeneration) ระบบจะสลับการทำงานของถังทั้ง 2 โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติของเครื่องทำลมแห้งแบบเม็ดสารดูดความชื้น :

  • สามารถกำจัดความชื้นออกจากลมอัดได้100%• ลมแห้งที่ทำได้ -40 ถึง -70 °C Dew Point• สามารถใช้งานที่ความดันสูง อุณหภูมิทางเข้าสูงสุด 70 °C• ออกแบบให้ติดตั้งง่าย ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  • ง่ายในการบำรุงรักษา

บริษัท เค ออโตแมค ผู้เชี่ยวชาญในระบบอุตสาหกรรมลมอัดมากกว่า 20 ปี  บริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และ maintenance เครื่องทำลมแห้ง และอุปกรณ์ลมอัดต่างๆในโรงงาน ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ

http://kautomac.co.th/product/desiccant-air-dryer/

OPERATION of desiccant dryer

The atmospheric contaminants including the water vapour are concentrated in the process of air compression. As a result, the dew point of the compressed air gets raised in comparison to the free atmospheric air which leads to condensation within pipes as the compressed air cools downstream of the compressor. Users of compressed air have to confront a gamut of operational problems if the compressed air carries excessive water either in liquid or vapour phase. Some of them are freezing of outdoor airlines, corrosion in piping and equipment, malfunctioning of instruments that control the pneumatic process, fouling of processes and products and more as such.

บริษัท เค.ออโตแมค จำกัด

เลขที่ 267/13 ซอย ทวีวัฒนา ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง ช่องนนทรี

เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105538115096 (สำนักงานใหญ่)

โทร 02-678-5651-2
อีเมล : [email protected][email protected]

GOOGLE MAP : https://goo.gl/maps/mErrPoWwR3etbQDx7

A distributor of http://www.tridentpneumatics.com/homepage.php