สาระน่ารู้2020-03-28T18:11:28+07:00

การดูแลรักษา เครื่อง Air Dryer

การดูแลรักษา air dryer (เครื่องทำลมแห้ง) นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หลังจากการเลือกหลังจากการเลือกรุ่นและประเภทที่เหมาะสมกับ Air compressor และระบบลมของโรงงานแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ [...]

By |November 6th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Air Dryer เครื่องทำลมแห้ง

Air Dryer เครื่องทำลมแห้ง คือเครื่องที่ใช้ทำงานควบคู่ไปกับ Air Compressor หรือ เครื่องปั๊มลม มีหน้าที่หลักในการลดปริมาณน้ำและความชื้นที่ปนมาในระบบลมอัด [...]

By |October 26th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

ตัวปล่อยน้ำอัติโนมัติ Auto drain

Timer Drain Timer drain หรือ ตัวปล่อยน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลา เป็น Auto drain ประเภทหนึ่งจาก [...]

By |March 28th, 2020|Categories: Uncategorized|Comments Off on ตัวปล่อยน้ำอัติโนมัติ Auto drain