สาระน่ารู้2020-03-28T18:11:28+07:00

Air Dryer คืออะไร

AIR DRYER AIR DRYER : เครื่องทำลมแห้ง คือเครื่องที่ใช้ทำงานควบคู่ไปกับ Air Compressor (เครื่องปั๊มลม) มีหน้าที่หลักในการลดปริมาณน้ำและความชื้นที่ปนมาในระบบลมอัด [...]

By |July 21st, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

ตัวปล่อยน้ำอัติโนมัติ Auto drain

  Timer Drain Timer drain ตัวปล่อยน้ำอัติโนมัติแบบตั้งเวลา คือ Auto Drain แบบตั้งเวลา [...]

By |March 28th, 2020|Categories: Uncategorized|Comments Off on ตัวปล่อยน้ำอัติโนมัติ Auto drain