การดูแลรักษา air dryer (เครื่องทำลมแห้ง) นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หลังจากการเลือกหลังจากการเลือกรุ่นและประเภทที่เหมาะสมกับ Air compressor และระบบลมของโรงงานแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ การดูแลรักษาให้เครื่อง Air Dryer นั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ยาวนาน

วันนี้ทางบริษัท เค ออโตแมคตัวแทนจำหน่าย เครื่องทำลมแห้งไม่ว่าจะเป็นทั้ง  Refrigerant air dryer เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น  Desiccant air dryer เครื่องทำลมแห้งแบบเม็ดสาร จะมาขอเสนอวิธีในการตรวจสอบการทำงานของเครื่อง และ ดูแลรักษา air dryer ให้ใช้ได้อย่างยาวนาน

วิธีการตรวจสอบการทำงานเครื่อง Air Dryer (เครื่องทำลมแห้ง)

1.ตรวจสอบการทำงานของ Compressor ต้องมีพิกัดลม MR.ไม่ต่ำกว่า 110 PSI   (7.74Kg/cm2)

 

2.ขณะที่ Compressor ทำงานสร้างลม MR.ให้ตรวจสอบการทำงานของ AIR DRYER ว่ามีการทำงานปกติหรือไม่ มีการระบายน้ำ, น้ำมันผ่าน Drain valve ต้องปกติ โดยมีการระบาย น้ำ, น้ำมัน สลับกันจนกว่า Compressor จะตัดการทำงานใน หนึ่งจังหวะการทำงานของ Air Dryer

 

3.กรณีที่ไม่มีการระบายอากาศทิ้งที่ Drain Valve ขณะที่ Compressor สร้างลม MR อยู่นั้นให้ผู้ตรวจสอบ ดับเครื่องยนต์ เพื่อให้ Compressor หยุดการสร้างลม MR แล้ว ตัดท่อลมที่ออกจากชุด Outlet Valve ที่มาเข้า Purge Valve ของชุด Desiccant Compactor เพื่อตรวจสอบการทำงาน เมื่อทำการติดเครื่องยนต์ เพื่อให้ Compressor ทำงาน ขณะที่ Compressor ทำงานจะต้องมีลมผ่านออกมาจาก Outlet Check Valve มาเข้าที่ Purge Valve เพื่อทำการระบาย สิ่งสกปรก น้ำ, น้ำมัน ที่ Sump Cap ออกจาก Desiccant Compactor ถ้าไม่มีลมมาให้ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Switch ว่าได้ต่อทางไฟให้ชุด Timer and Board ต่อไป

 

4.ตรวจสอบการทำงาน ของ purge Valve ที่ติดตั้งอยู่ที่ชุด Desiccant Compactorทั้งสองตัวและDrain Valve ที่ Precoalescer ว่ามีการระบายปกติหรือไม่หลังจากที่มีลม MR มาดันชิ้นส่วนภายในแล้ว ถ้าไม่มีการระบาย หรือมีลมรั่วออกที่รูระบายให้ถอด purge Valveหรือ Drain Valve ออกตรวจสอบทำความสะอาดหรือเปลี่ยนอะไหล่ต่อไป

 

5 .กรณีที่ Pressure Switchไม่ต่อทางไฟฟ้า ให้ สาเหตุอาจเกิดจาก ไม่มีลม MR ไปดันPressure Switch ให้ตรวจสอบท่อลมที่เข้ามาที่ชุด Pressure Switch ว่า อุดตัน หรือไม่ ถ้าอุดตัน ให้แก้ไขท่อทางเดินของลม MR

 

6.ตรวจสอบการทำงานและสภาพของชุด  Solenoid Assembly ต้องไม่มีคราบน้ำถ้ามีคราบน้ำให้ถอดชุด Solenoidออกจาก Out let Check Valve เปลี่ยน อะไหล่ และทำความสะอาด

 

ข้อปฎิบัติเหล่านี้หากโรงงานทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่หลุดรอบ preventive Maintenance  เครื่องก็จะมีอายุการใช้งานได้ยืนยาว

และหากลูกค้าท่านใด อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง การดูแลรักษา air dryer  หรือสนใจให้ทางบริษัท ให้คำปรึกษา หรือดูหน้างาน ทางบริษัท เค. ออโตแมค One Stop Service สำหรับงาน Compressed Air system  ไมว่าจะเป็นการ ออกแบบระบบ ติดตั้งต่อ ติดตั้งเครื่อง ทางเรายินดีให้คำปรึกษา ด้วยทีมช่างที่ประสบการณ์

นอกจากนี้ ทางบริษัท ยังเป็นตัวแทนนำเข้า Air Dryer  คุณภาพ ที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน ด้วยการทำงานแบบ Hybrid

http://kautomac.co.th/product/refrigerated-air-dryer/

ติดต่อ

บริษัท เค.ออโตแมค จำกัด

เลขที่ 267/13 ซอย ทวีวัฒนา ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง ช่องนนทรี

เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105538115096 (สำนักงานใหญ่)

โทร 02-678-5651-2
อีเมล : [email protected], [email protected]

GOOGLE MAP : https://goo.gl/maps/mErrPoWwR3etbQDx7

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.mta-it.com/eng/products/compressed-air-and-gas-treatment/refrigeration-air-dryers/